Kontejnery na odpad

Nádoby pro třídění odpadu

Plechové kontejnery pro třídění odpadu


1,5 m3


2,5 m3Popis výrobku:

Nádoby pro selektivní sběr odpadu, vykládka jeřábem – HDS. Kontejner o obsahu od 1,1m do 2,5m, jsou přizpůsobeny jednoduchému sběru papíru, PET lahví, skla a jiných odpadků. Můžou být přizpůsobeny pro sběr odpadu z panelových a bytových domů, nádraží, úřadů a jiných míst, ve kterých kontejnery s menším obsahem jsou nedostačující.


Kontejnery obsahují:
  • Vhazovací otvory přizpůsobené tepům sbíraného odpadu
  • Úchyty pro vykládku přizpůsobené zvedacím zařízením zákazníka
  • Čitelné označení určení
  • Boční stěny upraveny proti mechanickému poškození
  • Ochrana pro korozi všech části kontejneru lakováním nebo žárovým pozinkováním .

Snadné použití:
  • Zaplněný kontejner vyprazdňuje jednoduše jeden řidič
  • Operátor vozidla s hydraulickým jeřábem vybavený vhodným příslušenstvím
  • Přemístění kontejneru nebo vyložení neoprávněným osobám není možné
  • Náležitě tvarované vhazovací otvory zjednodušují sběr konkrétních typů odpadu, a zabraňují vhození jiného nežádoucího odpadu
  • Jasné značení zajišťuje naplnění nádoby odpovídajícími odpady