Plastové nádoby 2kolové

Systémy uzamykání víka

Aby nedocházelo ke zneužívání a špatnému skládání papíru nebo skla jsou kontejnery vybaveny různorodými zamykacími systémy.
Používáme jen zámky renomovaných dodavatelů.

Trojúhelníkový zámek
Otevíraný pomocí DIN – trojúhelníkový klíč
Západka nebo zámek při otevřeném víku.

Automatický zámek (gravitační)
Zamčený kontejner se otevírá automaticky během výsypů, není proto potřeba používat klíč, což umožňuje minimalizovat čas vysypávání.

Alternativně může gravitační zámek být vybavený různými klíči a zámky. Stejně tak systémy se standardními klíči jsou rovněž dostupné.


Trojúhelníkový zámek Automatický zámek

Vložka zámku Díly zámku