Plastové nádoby 4kolové

Datové nosiče

Pro správné rozpočítání podle množství výsypu a reálného dopadu odpadků může být umistěný elektronický datový nosič.
Vozidla jsou vybavena odpovídající elektronikou pro rozpoznání. Během vyprazdňování je rozpoznané čidlo a počítá se váha odpadků netto. Poplatky se skládají z objemu nádoby, váhy odpadků a počtu vysypání.
V límci (hřebenovém pásu) je umístěno zařízení pro montáž elektroniky.

Zařízení je možné montovat dodatečně nebo zařídit během výroby.