Klasifikace kol

Odolnost proti chemikáliím

Typ Guma Polyuretan Polypropylen Polyamid Bakelit Vulkollan Termoplastický elastomer
Etanol + + Ο + + Ο +
Benzín Ο + Ο + + Ο Ο
Benzen - + - + + Ο Ο
Trichlóretylén - + - Ο + - -
Toluol oraz Xylen - + + + Ο Ο Ο
Ropa Ο + Ο + + + Ο
Minerální oleje Ο + Ο + + + Ο
Aceton - Ο Ο + + - +
Kyselina dusičná 25-50% - - + Ο Ο - +
Oxid chromový 10% - - + Ο + - +
Chlór + - + Ο + - +
Kyselina octová - - + + + - +
Kyselina chlorovodíková Ο - + Ο + - +
Kyselina sírová 25% - - + Ο + - +
Hydroxidy + - + + Ο - +
Znaky:
+ Odolné
Ο Částečně odolné
- Není odolné

V případě používání jiných chemikálií které nejsou uvedené výše, kontaktujte prosím Naše pracovníky.