Klasifikace kol

Kolo – konzervace a obsluha

Pro zajištění dlouhého a bez poruchového provozu je nutné pravidelně kontrolovat všechny pohyblivé části, těsnění, upevnění. Všechny typy kol vybavené maznicí by měly být kontrolované a doplňované podle intenzity práce. V případě, že kolo je vystaveno vysokým teplotám je třeba používat vhodné vysokoteplotní mazivo.